адитивність


адитивність
аддитивность - additivity - Addition, Additivität – 1) Властивість величин, яка полягає в тому, що значення величини, яка відповідає цілому об’єкту, дорівнює сумі значень величин, що відповідають його частинам, незалежно від того, яким чином поділено об’єкт. Напр., А. властива для маси, об’єму і ваги тіла, довжини лінії, площі поверхні тощо. Інший приклад - маса молекули є сумою мас атомів, які входять до її складу; кожний з замісників, введений у вихідну молекулу, вносить адитивний внесок у зміну стандартної енергії Гіббса, що відповідає даній рівновазі. 2) Сумарна фізична властивість суміші, яка визначається як сума добутків молярних часток компонентів у суміші на властивості цих компонентів (правило адитивності Кея); приклади, для суміші газів – критичні тиск, температура, об'єм, густина і коефіцієнт стисливості газу.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Смотреть что такое "адитивність" в других словарях:

  • адитивність — ності, ж. Властивість величин, за якою значення величини, що відповідає цілому об єкту, дорівнює сумі значень величин, що відповідають його частинам …   Український тлумачний словник

  • адитивність — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • адитивності принцип — аддитивности принцип additivity principle *Additivitätsprinzip – принцип (засада), що пов’язаний з додаванням. Див. Адитивність …   Гірничий енциклопедичний словник